Guidens/kursuslederens ansvar

1. Guiden/kursuslederen har ansvar for koordinering og gennemførelse af selve rejsen, generelle logistik, eventuelt booking af billetter, transport på turen og
overnatninger. Guiden planlægger ruterne og aktiviteterne dag for dag, udfører guidning/kursusinstruktion på rejsen/kurset, sørger for deltagernes sikkerhed ved
de beskrevne aktiviteter, samt er bindeledet til den lokale befolkning og eventuelle assisterende guides/personale.

2. Guiden/kursuslederen sikrer at antal deltagere pr. guide/instruktør er sikkerhedsmæssig forsvarligt og er typisk 2-8 deltagere pr. guide/instruktør.

3. Aktiviteterne er afhængige af bl.a. sneforhold, vejret og deltagernes kunnen/fysisk formoden. Guiden/kursuslederen bestemmer, om det er ansvarligt eller ej at
gennemføre aktiviteterne samt vil tilpasse aktiviteterne efter sneforhold, vejret og deltagerne.

4. På fotorejser, planlægger guiderne adgang til egnede fotomotiver samt giver fotografisk instruktion. Deltagerne briefes af guiderne ved hvert sted af hensyn til
sikkerheden og gældende lokale forhold.


Deltagerens ansvar

5. Deltageren skal sørge for at have det beskrevne udstyr og beklædning med på rejsen/kurset i en tilpas standard og kvalitet.

6. Deltageren bør være forberedt fysisk for rejsens/kursets indhold og strabadserne. Eventuelle sygdom eller skavanker skal meldeles straks. Såfremt en deltager
vælger at trække sig, eller lider af mindre skader eller have ondt i kroppen der gøre at deltageren ønske at abortere en hytte-til-hytte eller trekking tur, er deltageren
ansvarlig for at arrangere alternativ transport til et passende mødested, eller helt hjem. Omkostninger på grund af en alternativ rute/løsning dækkes alene af
deltageren. Guiden/kursuslederen vil dog assistere i planlægning af en alternativ rute og løsning. Når en deltager har besluttet at forlade rejsen/kurset, er de ikke
længere guidens ansvar.

7. Deltageren skal oplyse nationalitet samt korrekt navn som anført i pas ved tilmelding. Passet skal være gyldigt som minimum i hele rejsens/kursets varighed.

8. Deltageren har ansvar for at søge oplysninger om, samt skaffe og betale for, egne visas og relevante vaccinationer, såfremt disse er nødvendige.

9. Møder deltageren ikke rettidigt op til transportaftaler eller udebliver eller ikke kan deltage på grund af glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen
godtgørelse eller erstatning. Udgifter til senere transport frem til rejse/kursussted afholdes alene af deltageren.

10. Deltageren har pligt til at sørge for personlig rejseforsikring inklusiv redningsdækning, samt have en ulykkesforsikring som dækker aktiviteterne som forventes
gennemført på rejsen eller kurset. Deltagere uden passende forsikring ved afrejse/kursusstart afvises uden mulighed for erstatning.

11. Deltagere skal være opmærksomme på at bjergvandring, abseil/rappelling, færdsel på gletscher, klatring og bjergbestigning er aktiviteter forbundet med fare
for sig selv og andre. Deltagere i disse aktiviteter bør være bevidst om og acceptere disse risici, samt være ansvarlige over for deres egne handlinger og
omgivelser.

12. På fotorejser, skal deltagerne være opmærksom på at fotomotiverne er udendørs, hvor vandring på stier af forskellige beskaffenhed forekommer. Ved nogen
fotomotiver, vil der ikke være stier. Endvidere, kan deltagerne vælge at gå rundt på egen hånd. Deltagerne bør være bevidst om og acceptere risici ved dette, samt
være ansvarlige over for deres egne handlinger og omgivelser.

13. Deltagere skal rette sig efter guidens/kursuslederens anvisninger. Deltageren er ansvarlig for enhver skade forårsaget på grund af tilsidesættelse af
guidens/kursuslederens anvisninger. Tilsidesættes guides/kursuslederens anvisninger i væsentligt omfang, kan deltageren bortvises. Deltagerens efterfølgende
udgifter og hjemrejse sker for deltagerens egne regning. Ved bortvisning, er der ikke mulighed for erstatning.

14. Deltagere skal rette sig efter gældende regelmenter på hoteller/overnatningssteder samt på transportmidler såsom fly og færger.

15. Rygning, brug af e-cigaretter eller brug af euforiserende stoffer er ikke tilladt på rejser/kurser, uanset lokale lovgivning. Nydelse af alkohol er tilladt i rimelig
mængder. Det accepteres ikke at deltagere bliver synligt beruset. Deltagere er selv ansvarlig for at kende gældende toldregler.

16. Guiden/kursuslederen har under rejsen/kurset ret til at give specielle anvisninger til deltagere, der vedrørende soignering eller adfærd er til gene for
rejsens/kursets øvrige deltagere. På fotorejser, skal deltagere respektere andres privatliv ved f.eks. ikke fotografere på restauranter og lignende.

17. Deltagere er selv ansvarlige for egen bagage samt personlige ejendele, uanset om ejendele ligger i telt eller er under lås i bil, bus, fly eller hotel. Deltagere
har selv ansvar for at efterlyse glemte sager.


Generelle bestemmelser

18. Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

19. Tilmelding på en rejse/kurset sker skriftligt ved at indsende tilmeldingsblanketten. En bekræftelse sendes pr. e-mail. Pladsantallet er begrænset, så derfor er
det i egen interesse, at tilmelding sker så tidligt som muligt. Seneste 8 dage efter tilmelding betales depositummet. Beløbet er angivet i rejsens/kursets
informationshæfte. Restbeløbet betales seneste 8 uger/56 dage før afrejse. Betalinger sker ved bankoverførsel eller via PayPal. Dankort eller kreditkort modtages
ikke. Overførselsomkostninger og gebyrer afholdes af deltageren.

20. Ved afbestilling fra deltageren inden 8 uger/56 dage før rejsens/kursets start, tilbagebetales det indbetalte beløb, dog minus depositummet. Ved afbestilling
fra deltageren inden 28 dage før rejsens/kursets start, tilbagebetales 50 % af det indbetalte beløb. Ved afbestilling fra deltageren 28 dage eller mindre før
rejsens/kursets start, tilbageholdes det hele af indbetalte beløb. Afbestilling skal ske skriftligt. Det anbefales at deltagere tegner en afbestillingsforsikring.

21. Aflysning af rejsen/kurset kan find sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. Ved aflysning af en rejse/kursus godtgøres det fuldt indbetalte
beløb. Mountain Environment er dog forpligtet til seneste 28 dage før afrejse/kursusstart at underrette deltagerne, såfremt der ikke er tale om et pludselig opstået
situation. Mountain Environment forbeholder sig ret til at ændre en rejse/kursus, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af
destination/kursussted på grund af farlige forhold i det oprindelige område eller nødsaget ændring af overnatningssteder. En alternativ destination/kursussted vil
være i lignende tilknytning til mødestedet således at samme ankomstmetode, for eksempel med fly, kan stadig anvendes.

22. Mountain Environment kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringerne skal bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter,
afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lignende. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt, og seneste 28 dage før afrejse. Prisen kan
dog aldrig forhøjes mere en 8 %. Såfremt prisstigningen er højere, kan deltageren frit afbestille rejsen.

23. Såfremt den planlagte guide/instruktør på rejsen/kurset er forhindret, stilles der en andet kompetente/kvalificeret guide/instruktør til rådighed.

24. Overnatninger/indkvarteringer er specificeret nærmere i turens informationshæfte og er standard for destinationen eller rejsetype, for eksempel i telt eller
værelser med to fritstående senge, køjesenge eller sovesal.

25. Eventuelle reklamationer eller klager over fysiske rammer og over for personale af enhver art skal fremsættes til den ansvarlige guide/kursusleder straks.
Guiden/kursuslederen vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal der omgående på rejsen/kurset optages skriftlig rapport
hos guiden/kursuslederen. Eventuelle reklamationer efter endt rejse/kursus skal modtages på skrift seneste 14 dage efter endt rejse/kursus. Søgsmål mod
Mountain Environment reguleres efter dansk ret. Er der på rejsen/kurset ikke optaget en reklamationsrapport hos guiden/kursuslederen, bortfalder eventuel ret til
økonomisk kompensation normalt.

26. Mountain Environment er registreret i Danmark på det centrale virksomhedsregister med CVR nummer 38996738.

27. Mountain Environment er medlem af Rejsegarantifonden med registreringsnummer RGF3231.


Persondatapolitik

28. Ved at tilmelde sig, gives der samtykke til at Mountain Environment må opbevare deltagerens personoplysninger. Disse oplysninger opbevares sikkert og
fortroligt. Desuden, gives der samtykke til at informationen nødvendigt for booking af eventuelle billetter og overnatninger videregives til disse udbyder. Her, gælder
deres respektive datapolitikker. Oplysninger videregives ikke til uvedkommende tredjepart. Samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til
Mountain Environment. Personoplysninger gemmes i højst 2 år efter seneste brug. En deltager kan til enhver tid henvende sig og få oplyst, hvilke
personoplysninger der er gemt samt bede om at informationen rettes.

29. Der forbeholdes ret til at anvende billeder fra kurser og ture i fremtidig Mountain Environment materiale og på Mountain Environment hjemmesiden. Såfremt en
klient ikke ønsker at optræde på anvendte billedmateriale, skal denne meddeles skriftlig før rejsen/kursets start.


Kontaktinformation

Mountain Environment
v. Peter John Chapman
Søndermarken 10
7620 Lemvig
Denmark

Telefon: +45 20 61 29 24

E-mail: guide(at)mountain-environment.com


Disse rejsebestemmelser og persondatapolitik kan hentes som pdf
her.
Rejsebestemmelser og persondatapolitik
Senest opdateret den 1. januar 2020